Festival mimořádných projektů

Novinky

V letošním roce 2023 byla dokončena 1. etapa sanace hlučínské štěrkovny. Rekonstrukce se zaměřila především na obnovu technických objektů, jako je bezpečnostní přeliv, mostní objekty, výpustní objekty, zatrubnění přítoků apod. Současně byly prováděny práce na zpevnění břehu jezera, úpravy koryt a terénní úpravy. Všechny realizované objekty se neobešly bez dodávky čerstvého betonu, který byl vyráběn právě v Betonárně Hlučín, takřka ve 100% objemu. Díky spolupráci s prováděcími firmami jsme společně dosáhli toho, že se mohou dnes na štěrkovnu vrátit rybáři, rekreanti, cyklisté a pěší, a to ve větším počtu. Jsme rádi, že jsme jako místní firma mohli být součástí tohoto velkého projektu.

Jako pomyslné uzavření 3leté rekonstrukce jsem rádi přijali nabídku na spolupořádání hudebního festivalu Štěrkovna Open Music. Během této významné hudební akce budeme chtít všem návštěvníkům přiblížit historii a současnost této unikátní plochy formou malé výstavy z průběhu stavby. Jelikož naše společnost Betonárna Hlučín nevyrábí pouze beton, ale i prefabrikované prvky lodžií nebo městského mobiliáře, přichystali jsme ve spolupráci s VŠB-TUO výstavu studentských prací na toto téma. Beton není jen běžnou součástí konstrukcí mostů, rodinných domů či nákupních center, ale ve své surovosti a tvaru je mimořádně krásný. Tento nový pohled na beton bychom rádi přiblížili i Vám.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů