Festival mimořádných projektů

Trvale udržitelná zábava

Plně si uvědomujeme význam a vliv, který má festival Štěrkovna Open Music na své okolí. Naším cílem je vypracovat se na špičku v oblasti udržitelného pořádání akcí. S plným nasazením se proto zaměřujeme na všechny klíčové oblasti – ekonomiku, sociální sféru, životní prostředí i kulturu. 

Nechceme vše jen natřít „nazeleno“, chceme se tématy dlouhodobě a intenzivně zabývat a zároveň nabízíme náš festival jako platformu, pro testování inovací a sdílení poznatků. Jen tak se naše snahy o udržitelnost mohou stát realitou a inspirací pro ostatní. Proto Trvale udržitelná zábava!

Zajímají vás podrobností? Přečtěte si více v dokumentu zde.

Odpady
Odpady

Odpady

Víte, co je pravidlo 3R? V rámci udržitelnosti to znamená Reduce, Reuse, Recycle. My se tímto pravidlem řídíme zejména v oblasti odpadů, kdy se ho během festivalu vyprodukuje velké množství v relativně velmi krátkém čase. 

  1. Reduce (omez)
    Maximum nápojů se vám snažíme podávat do vratných kelímků, které jsou pro nás již samozřejmostí. Zároveň veškeré nápoje, které se dají čepovat ze sudů podáváme tímto způsobem, abychom snížili množství PET lahví.

  2. Reuse (použij znovu)
    Velká část našeho mobiliáře se používá znova. Všimněte si například, že minimum bannerů v areálu je s datem/rokem. Tím se prodlužuje jejich životnost.

  3. Recycle (recykluj)
    Během loňského ročníku se nám podařilo vytřídit téměř 70% veškerého odpadu. Tedy zůstalo jen velmi "malé" množství směsného odpadu. Díky vytřízení je možné přeměnit odpad znovu na vstupní suroviny. 
Voda
Voda

Voda

Jednou z novinek a vítaných změn bylo zavedení rozvodů čerstvé pitné vody v roce 2023. Jednak je díky tomuto opatření dostatek vody zdarma, která je stále k dispozici a navíc tak ušetříme odpad z jednorázových PET lahví.

Díky těmto rozvodům bychom rádi nahradili většinu chemických WC a poskytnout tak větší komfort v podobě keramických toalet. Naším cílem je chemická WC vůbec nepoužívat.Doprava
Doprava

Doprava

I když program festivalu a celková atmosféra akce již dnes láká návštěvníky z celé České republiky, významnou část stále tvoří lidé z Hlučínska. Právě pro tyto návštěvníky chceme dopravu k nám zařídit co nejpohodlněji. Zároveň jsme si vědomi velkého vlivu na udržitelnost akce, ve kterém individuální doprava hraje velkou roli.

Ve spolupráci s krajem každoročně zabezpečujeme posilové spoje na nejvytíženějších linkách. V loňském roce jsme také vypravili speciální festivalový vlak. Pro obyvatele Hlučína bude možné využít služeb sdílených kol Nextbike nebo přijet na vlastním kole, které je možné uložit do bezplatné úschovny. Dopravu plánujeme na základě využití dat, to nám umožňuje plánování spojů s důrazem a optimální využití a pohodlnost pro naše návštěvníky.

Festival se snaží podporovat i elektromobilitu. Během festivalu je doprava velmi důležitá i pro samotný chod akce a produkci, pro osobní dopravu budeme využívat vozidla poháněná pouze na elektrický pohon.

Prostředí
Prostředí

Prostředí

Péče o místní prostředí a areál festivalu je pro nás prioritou. Jsme si totiž vědomi, že takto unikátní místo si vyžaduje nejen náš veliký respekt, ale také i práci pro udržení jeho dobrého stavu. V rámci této filozofie jsme se aktivně zapojili do celostátní iniciativy "Ukliďme Česko". Tato akce nám umožňuje spojit síly s našimi fanoušky a společně se podílet na úklidu okolí Štěrkovny. Naším hlavním cílem je však jít ještě dále než jen udržovat čistotu. Snažíme se o celkové zlepšení biodiverzity a kvality místního ekosystému.

Offsetting
Offsetting

Offsetting

Vize našeho festivalu pro rok 2028 je dosáhnout stavu NET ZERO, což znamená, že se zaměřujeme na identifikaci oblastí s největším příspěvkem k naší uhlíkové stopě a snažíme se, abychom tyto emise výrazně omezili. V případě, že některé emise nebudeme schopni snížit na minimum, plánujeme jejich kompenzaci prostřednictvím výsadby stromů, čímž dosáhneme celkové uhlíkové neutrality.Komunita
Komunita

Komunita

Naše spolupráce s je primárně s místními partnery – od zajištění technického vybavení, pódií až po propagaci. Tímto nejen podporujeme naši oblast, ale také pracovní místa v ní. A co hrdě zdůrazňujeme? Naše spojení s firmami z Hlučína. Podporujeme je od marketingu až po společné akce, aby se jejich služby dostaly do povědomí našich festivalových návštěvníků. Kavárny, které nabízejí speciální festivalová menu, jsou jenom špičkou ledovce.

Na pracovním trhu je mnoho brigádníků a pracovníků, kteří mají zájem pracovat, ale zájem ze strany zaměstnavatelů není až tak vysoký. My hledáme právě ty, kteří mají chuť pracovat a posouvají s námi společně hranice. Studenty a sezónní brigádníky vítáme a využíváme primárně na stavbu, sběr odpadů nebo bourání areálu po festivalu. Základem pro nás je však i adekvátní odměna za jejich práci, kdy v rámci festivalu není žádný pracovník placen minimální mzdou! Reálné mzdy u nás jsou i vyšší, než mzdy zaručené. Kloníme se k heslu, když je pracovník spokojený, pracuje dobře a spokojení jsme i my, pořadatelé.

A co se týče našich návštěvníků, chceme, aby se cítili jako doma. Proto máme už několik let zavedený cashless platební systém, který umožňuje sledovat, kde a kolik peněz návštěvník utratí, a nevyužitý kredit vracíme zdarma. To vše s cílem zvýšit bezpečí akce a zajistit férové jednání mezi pořadatelem, stánkařem a samotnými návštěvníky. Transparence je klíčem k naší vzájemné spokojenosti!

Mimořádné projekty
Mimořádné projekty

Mimořádné projekty

Od roku 2016 se při sestavování programu zaměřujeme na mimořádné projekty, které mohou návštěvníci shlédnout jen u nás. Díky naší iniciativy a velkému snažení jsme tak v Hlučíně mohli představit opravdu unikátní projekty. Jako příklad můžeme uvést: Michal Horáček, Pocta Petru Hapkovi, Bohemia (moderní pojetí českých lidových písní v podání Jiřího Buriana), Balkan Battle (souboje balkánských dechovek), David Stypka a orchestr složený z mladých hudebníků z Hlučínska, Tata Bojs – Nanoalbum, Poletíme a pěvecký sbor Láska nebeská, Tomáš Klus s Janáčkovou filharmonií a další.

Některé mimořádné projekty pak vznikají přímo v naší produkci. Jde například o projekt Symphonic Dance Music. Který jsme vymysleli a propojili jsme v něm orchestr JFO, DJ Lowu a zpěvačku Dashu. Program byl sestaven na největších hitech světové taneční hudby. Společně s produkcí Tomáše Kluse jsme připravili spolupráci s pěveckým sborem Permoník.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů